botas ugg piel Botes de futbol amb tacs

botas ugg autenticas Botes de futbol amb tacs

El futbol no és només l’esport que més es veu a la televisió i del que més es parla, també és un dels que més es practica. I per a jugar sobre terra o herba resulta imprescindible calar se unes botes amb tacs que siguen slides, resistents, cmodes i que pesen poc. Empenya (cara exterior de la sabata, unida a la sola), folre (revestiment intern de la sabata), plantilla i sola (part inferior del calat, sotmesa a desgast i unida a l’empenya) són les quatre parts fonamentals de qualsevol bota. Aquesta comparativa ha avaluat mitjanant proves de laboratori la resistncia a l’ús i el deteriorament, la solidesa del color i la gestió de la suor d’empenya, folre, plantilla i sola en vuit models de bota de futbol, els preus de les quals, molt diferents, anaven des dels 35,28 euros de Joma Gol II fins als gairebé 95 euros de Diadora Brasil Pro Md Pu.

La millor relació qualitat preu va correspondre a Joma Gol II, les més barates de les estudiades (35,28 euros), perqu són resistents i ofereixen una alta tracció en herba (evita les relliscades), si bé són les menys resistents a l’acció de la llum enfront del color i la seua gestió de la suor és molt millorable. Una altra bona opció és Diadora Brasil Pro, les més cares (94,95 euros) per també les millors en el conjunt de proves, a més de les úniques que aproven el test específic d’expulsió de la suor generada pel peu.

L’empenya (la cara superior de la sabata) és la part de la bota que entra més en contacte amb la pilota. La seua durabilitat es va comprovar amb dues proves de flexions. Les millors van ser Diadora, Nike, Lotto i Joma, que no van sofrir cap dany després del quart de milió de flexions. En Kappa van aparixer fissures superficials després de la prova en sec i en Puma també es van apreciar petites esquerdes en sec i humit. Les pitjors en aquesta prova van ser Umbro (les bandes d’adorn es van aclivellar) i Adidas, en qu es va desprendre el recobriment de les bandes roges i blanques a partir de només 10.000 cicles.

Per comprovar el desgast del material de la superfície de la bota, es van sotmetre a 150 cicles (100 en sec i 50 en humit) en els quals se simulava el cop a una pilota. Puma, Kappa, Nike i Lotto, les millors, no van sofrir cap dany, mentre que les de comportament menys satisfactori van ser les de Joma (es va desprendre el recobriment de les bandes ornamentals) i Umbro, que en la prova en humit va perdre part de l’acabat del material i en la prova en sec va sofrir ratllades.

El desgast que produeix el mitjó

La resistncia del folre que recobreix l’interior de la sabata, especialment en la zona del taló, es va mesurar mitjanant un desgast abrasiu amb un teixit sec: 51.200 cicles en sec i 25.600 en humit. Així, se simula el desgast continu que representa la fricció del mitjó. Kappa, Diadora, Umbro i Adidas en van sortir indemnes, mentre que en Lotto es va perdre el recobriment del calat i es va tacar visiblement el teixit utilitzat com a abrasiu. Aix sí, cap folre es va arribar a trencar, per tant tots van superar la prova.

Si la sola del calat no és robusta i duradora, la sabata envellir prematurament. Es va comprovar la seua resistncia mesurant la prdua de material de la sola quan es desplaa per una superfície abrasiva;
botas ugg piel Botes de futbol amb tacs
a més, es va mesurar la seua resistncia a l’esquinada calculant quina fora es necessita per a tallar la sola.

Les soles de les vuit botes van superar la prova, i hi van destacar els resultats de les de Puma, Nike i Adidas. Les vuit van aprovar amb nota, ja que en cap es van apreciar danys. I quina fora és necessria per a desenganxar la sola de la resta de la bota? Es considera incorrecte que es desenganxe amb menys de 6 N/mm. Només dues botes van complir: Kappa, la sola de la qual va necessitar una fora de 6,6 N/mm per a desenganxar se, i sobretot Joma, que va requerir 8,9 N/mm. Les d’Umbro i Diadora (3,8 N/mm) i Adidas (5,4 N/mm) van suspendre en aquesta prova de desenganxament de la sola, mentre que les de Nike (5,8 N/mm) i Puma (5,5 N/mm) tampoc van aprovar per es van quedar en un “regular”.

En els models estudiats de Joma i Lotto, la sola va cosida a la bota, per aix els seus resultats no són directament equiparables. La de Joma va ser la més resistent de les comparades, mentre que la de Lotto va obtenir un mal resultat: 3 N/mm, potser per l’escs nombre de puntades que unien la sola i la base.

Eliminar la suor

Una bota elimina de dues maneres la suor que produeix el peu de l’usuari: mitjanant l’evaporació a través de la part superior del calat o amb l’absorció per part dels materials, particularment la plantilla. La capacitat d’expulsió de la suor de l’empenya es va analitzar mesurant ne la permeabilitat al vapor d’aigua: es va utilitzar un tall del material de la part superior de la sabatilla (prviament s’havia envellit amb 20.000 flexions) que havia d’evacuar un mínim d’1 mg/cm2 de vapor d’aigua a l’hora. Quatre de les vuit botes analitzades no van superar la prova. La de Nike va ser la pitjor, perqu va obtenir un valor deu vegades inferior al mínim exigit i es va quedar en una capacitat d’expulsió de la suor de només 0,1mg/cm2 per hora. En la de Puma també es va registrar un resultat deficient (0,2 mg/cm2), mentre que la de Joma (0,7 mg/cm2) es va acostar més al que es requereix i Kappa (0,9 mg/cm2) gairebé ho va aconseguir. La que millor va expulsar l’aigua va ser la d’Adidas, amb 2,5 mg/cm2, única que va obtenir un “satisfactori” en aquesta prova. Les altres tres que van aprovar es van quedar en el “correcte”.

L’altre assaig que estudia la gestió de la suor en aquestes botes comprova la quantitat d’aigua que la plantilla absorbeix i la que és eliminada després d’un cert període de temps. Es va mesurar al laboratori flexionant les plantilles repetidament sobre una gasa (per simular els passos) que es mantenia humida grcies a un corrent d’aigua. Després, es deixen 17 hores a 23C, amb un 50% d’humitat relativa perqu eliminen l’aigua. Els resultats van indicar que les vuit botes eliminen bé l’aigua absorbida, per també que només Diadora l’absorbia no ja de forma satisfactria, sinó simplement correcta. S’ha comprovat com es comporten les vuit botes en aquesta tessitura. L’assaig, efectuat sobre un tipus d’herba natural molt utilitzat en camps de futbol (Bermuda 419), va concloure que les botes amb una tracció més gran en herba (les que menys propicien les relliscades) són les de Joma i Puma, seguides de Nike i Adidas. De la seua banda, les botes estudiades de Kappa, Diadora, Umbro i Lotto van demostrar una arrapada escassa, per la qual cosa la possibilitat de relliscar en comenar a córrer és més alta. I el pes? Com més lleuger siga aquest calat menor ser l’esfor de transportar lo i de practicar hi esport. Les botes més lleugeres van ser les de Puma, amb 480 grams, i les més pesades,
botas ugg piel Botes de futbol amb tacs
les d’Umbro (646 grams).